YOUR EYE WILL NEVER LIE, KEEP IT OPEN TO SEE THE TRUTH...

Monday, December 25, 2006

Adat Muai Tebalu

Tebalu MataTebalu Mata

Nyadi pemesai adat tebalu enda sebaka. Kebuah pia, laban nitih ka gaia pengawa
enggau pendiau urang ke diambi tebalu nya leboh iya agi idup.

Enti iya ke balu nya bisi buya bebuti betundi enggau urang sekumbang iya ke balu
nya, iya tau kena tungu kaban belayan ari urang ke mati nya nitih ka adat Tunggu
Tebalu. Tang enti iya semina bisi bengepan, ngena pekayan ke manah leboh agi ke
agi balu, ari nya leboh urang ngambi tebalu, iya dikupas urang enda bekuku, enda
bebulu - reti nya semua benda ke dipinta urang ti ngupas iya nya, diambi urang
magang.

Enti urang ke ngambi tebalu nya nadai sangka ka iya bisi beleman, bisi bemacham
enggau urang sekumbang ke balu, tebalu iya diambi urang nitih ke adat ke patut,
reti nya benda ke dipinta urang nya enda diambi urang abis. Sekeda dipulai ka
urang ngagai iya, kena ngaul iya mengkang diri sebilik.

Pemesai Adat Tebalu
Pemesai Adat Tebalu enda sebaka. Enti urang ke mati nya, urang tau serang, tau
pandang, pemesai adat tebalu iya 16 igi jabir. Enti iya tau kayau, tau mulau,
tebalu iya 15 igi jabir.

Enti iya manok sabong, manok pukong leboh urang ke ngayau kelia, tebalu iya 14
igi jabir.

Enti urang nya manok tansang, manok gelanggang, tang iya nadai dengah, tebalu
iya 13 igi jabir.

Udah nya tebalu urang bukai nitih ka gaia pendiau enggau pengawa iya diau di
menoa, lalu nitih ka penuai umor. Tang naka pengemit tebalu lelaki, iya nya sigi
Panding.

Tebalu Mansau

Nyadi reti Tebalu Mansau, urang ke balu nya diambi tebalu leboh maia iya merantu
laki tauka bini ke udah nadai. Nya alai maia urang ngupas urang ke ngena Tebalau
Mansau nya, kejang urang deka nganjong Buloh, pagi udah nyadi Gawai Antu.

Nyadi pasal urang ke diambi Tebalu Mata nya tadi, taja iya udah kena kupas, tang
nya ukai ngasoh iya enda tau mela urang ke udah mati nya enggau papan enggau
rugan.

Tebalu Indu
Tebalu urang ke indu mega sama jalai enggau tebalu urang ke lelaki. Reti nya,
enti urang nya indu takar, indu gar, tebalu iya besai ari enggi indu bukai.
Nangkan ka nya tebalu indu ke tau muntang, tau nengkebang (urang ke nemu nenun).
Udah nya ditangkan ka tebalu indu asi, indu ai (reti nya indu ke empu bilik,
empu ruai ke selalu endor orang begelumu, endor orang begempuru).

Udah nya baru ditangkan ka tebalu indu paku, indu tebu, indu temuai, indu lawai
(reti nya indu ke teleba alai urang nemuai, teleba alai urang datai).

1 comment: